Search icon

Ongelmapelaaminen

Ongelmapelaaminen png Ongelmapelaaminen png

Rahapelien pelaaminen on mukavaa ajanvietettä miljoonille ihmisille ympäri maailmaa ja nykyään niitä voi pelata myös netissä. Useimmille ihmisille rahapelit ja satunnainen pelaaminen on pelkkä viihdyttävä harrastus. Valitettavasti jotkut pelaajat saattavat menettää pelaamisensa hallinnan. Kun rahapelien pelaaminen aiheuttaa ongelmia arjessa ja alkaa vaikuttaa pelaajan elämään, talouteen ja pahimmassa tapauksessa jopa terveyteen, pelaaja voi hyvinkin kärsiä ongelmapelaamisesta eli peliriippuvuudesta.

Mitä on ongelmapelaaminen?

Ongelmapelaaminen on hyvin samanlainen riippuvuus kuin muutkin impulssien hallintaan vaikuttavat häiriöt, kuten pyromania, jolloin ihminen sytyttää tulipaloja pakonomaisesti, tai kleptomania, joka johtaa pakonomaiseen varasteluun. Kaikissa näissä tapauksissa riippuvuudesta kärsivä henkilö on kykenemätön hallitsemaan omaa käytöstään jopa silloinkin, kun he ymmärtävät käytöksensä satuttavan heitä itseään tai heidän läheisiään.

Kun puhutaan rahapeliriippuvuudesta tai peliongelmasta, on tärkeää ymmärtää se, että ongelma voi ilmetä ihmisissä monin eri tavoin. Kaikki peliriippuvaisiksi luokiteltavat ihmiset eivät kärsi samoista oireista eikä oireiden voimakkuuskaan aina ole sama. Yleisimpiä oireita ovat mm.:

Pakonomainen pelaaminen - Tämä on varmasti yksi niistä oireista, jonka termi ongelmapelaaminen tuo mieleen. Pakonomainen pelaaminen tarkoittaa sitä, että pelaaja ei kykene hallitsemaan haluaan pelata. Pakonomaisesti pelaava ihminen jatkaa pelaamista eikä välitä siitä, tuleeko voitto vai häviö, sillä pelaamisen halu on niin suuri, ettei pelaaja tässä tapauksessa ajattele seuraamuksia. Pakonomaisesta pelaamisesta kärsivä ihminen lyö vetoa ja pelaa rahapelejä silloinkin kun hän tietää, ettei hänellä ole taloudellisesti varaa hävitä.

Liiallinen pelaaminen - Kuten tämän oireen nimestäkin voi päätellä, se tarkoittaa liiallista pelaamista, mutta vain tiettyinä aikoina. Liikaa pelaava ihminen saattaa ulkopuolisesta näyttää siltä, että pelaaminen on hallinnassa, sillä he voivat viettää viikkoja tai kuukausia osoittamatta minkäänlaisia merkkejä siitä, että heillä on peliongelma. Pakonomaisen pelaamisen oireet alkavat kuitenkin ilmetä silloin kun henkilö aloittaa pelaaminen, vaikka näin tapahtuisikin vain harvoin. Liiallisesti pelaava saattaa pelata kaikki varansa lyhyessäkin ajassa, mikä voi johtaa taloudellisiin ongelmiin ja sitä kautta voi vaikuttaa muihinkin elämänalueisiin.

Ongelmapelaaminen - Vaikka ihminen ei olisikaan täysin riippuvainen pelaamisesta, eli siitä ei tule pakonomaista, voi hänellä silti olla ongelmia pelaamisen hallinnan sekä pelaamiseen liittyvän käytöksen suhteen. Ongelmapelaaja on ihminen, jonka pelaamiseen liittyvä käytös häiritsee muita elämän osa-alueita. Tämä näkyy esimerkiksi silloin, kun ihminen yrittää voittaa takaisin tappioissa menetettyjä rahoja, valehtelee läheisilleen pelaamisestaan tai kun hän alkaa itsekin ymmärtää, ettei hän pysty hallitsemaan pelaamistaan.

Kuinka yleistä ongelmapelaaminen on?

On vaikeaa yrittää saada tarkkoja lukuja siitä, kuinka moni suomalaisista kärsii ongelmapelaamisesta tai rahapeliriippuvuudesta. Kuten sanottu, joidenkin kohdalla oireet voivat olla niin vähäisiä, etteivät he välttämättä ymmärrä tai halua kääntyä auttavien tahojen puoleen. Myös ongelman diagnosointi voi olla ongelmallista, sillä ongelmapelaaminen on suhteellisen uusi ilmiö. Joskus pelaajat voivat myös kokea häpeää ongelmaansa liittyen, joten he eivät hae apua peliriippuvuuteensa.

On kuitenkin arvioitu, että ongelmapelaaminen koskettaa noin 2-3% prosenttia ihmisistä koko maailmassa. Patologinen pelaaminen on harvinaisempaa ja sen arvioidaan olevan ongelma alle 1% pelaajista. Kaikki ongelmapelaamisesta kärsivät eivät välttämättä hae apua ja vaikka Suomessa on nykyään monia yhdistyksiä ja organisaatioita, jotka hoitavat peliriippuvuuksia ja tarjoavat neuvoja sekä apua ongelmapelaamiseen, saattavat monet silti kärsiä ongelmastaan vuosikausia.

Mikä aiheuttaa rahapeliriippuvuutta?

Lyhyesti selitettynä voidaan sanoa, että ongelmapelaaminen johtuu henkilön kykenemättömyydestä hallita omaa käytöstään. Syy tähän voi kuitenkin olla hyvin erilainen yksilöstä johtuen, sillä monet eri asiat vaikuttavat riippuvuuteen eri tavoin.

Yksi suurimmista syistä riippuvuuden kehittymiseen on itse asiassa biologinen. Kuten jo aikaisemmin mainitsimme, on monta syytä uskoa peliriippuvuuden olevan samankaltainen ongelma kuten muutkin addiktiot, jotka johtuvat biologisista syistä. Lisäksi on tutkittu, että rahapeleistä saatu voitto synnyttää samanlaisen neurologisen reaktion ihmisen aivoissa kuin esimerkiksi silloin, kun kokaiinista riippuvainen henkilö käyttää huumetta. Myös kehossa ilmenevät noradrenaliinin ja serotoniinin puutokset voivat olla osatekijöitä addiktion kehittymisessä.

Muutkin tekijät voivat vaikuttaa rahapeliriippuvuuden syntyyn, vaikka ne eivät olisikaan yksiselitteisiä syitä sille, miksi ihmisellä on uhkapeliriippuvuus. Esimerkiksi ihmisen tapa nähdä uhkapelit voi vaikuttaa siihen, muuttuuko pelaaminen ongelmaksi jossakin vaiheessa. Joidenkin mielesti Pelurin virhepäätelmä eli eräänlainen toiveajattelu voi johtaa siihen, että pelaaja pystyy selittämään pelaamisen syyt itselleen ainakin jossan määrin loogisesti.

Pelurin virhepäätelmä on ajattelutapa, jonka mukaan sarja itsenäisiä tapahtumia muokkaa voiton todennäköisyyttä tulevaisuudessa. Jos esimerkiksi kolikkoa heitetään viisi kertaa ja se laskeutuu kruunaksi jokaisella kerralla, voidaan virheellisesti ajatella seuraavan kolikonheiton johtavan klaavaan. Todellisuudessa mahdollisuudet saada klaava ovat kuitenkin samat kuin jokaisella kerralla eli 50%. Henkilö saattaa kuitenkin kääntää tämän mielessään loogiseksi toiveajatteluksi ja tällainen ajattelumalli toimii eräänlaisena motivaationa pakonomaisesti pelaavalle ihmiselle, joka uskoo onnensa muuttuvan ennemmin tai myöhemmin.

Tutkijat ovat vieläkin montaa mieltä siitä, johtuuko ongelmapelaaminen ulkoisista tekijöistä vai ei. Stressi voi laukaista ongelmallista käyttäytymistä pelaamisen suhteen, mutta yleensä ongelmat työelämässä tai arkielämässä eivät suoranaisesti johda peliriippuvuuteen tai pakonomaiseen käyttäytymiseen. Joskus puhutaan pelaamisen yleistymisen aiheuttavan enemmän riippuvuutta, mutta uhkapelien laillisuus tai saatavuus ei ole suora syy siihen, että ihmiselle kehittyy rahapeliriippuvuus. Tämä on huomattavissa alueilla, joilla uhkapelit ovat kielletty; näilläkin alueilla pakonomaisesta pelaamisesta kärsivät ihmiset löytävät kyllä keinoja lyödä vetoa tai pelata mitä tahansa he ikinä pystyvätkään, laillista tai ei. Tutkimuksissa on tosin selvinnyt, että nopeatempoiset pelit voivat aiheuttaa ongelmallista pelaamista - esimerkiksi nopeita panoksia vaativa kolikkopeli saattaa houkutella pelaamaan toisin kuin vaikkapa lotto, jota voi pelata vain kerran tai pari viikossa.

Lisäksi on olemassa muutamia riskitekijöitä, jotka saattavat lisätä mahdollisuutta peliaddiktion kehittymiseen. Jos ihmisellä on aiempia riippuvuuksia, kuten esimerkiksi alkoholi tai huumeet, saattaa peliriippuvuus kehittyä todennäköisemmin. Jotkut psykologiset häiriötkin voivat olla riskitekijöitä, kuten skitsofrenia tai antisosiaalinen persoonallisuushäiriö.

Voiko sinulla olla peliriippuvuus? Näin tunnistat ongelman

Usein kuvitellaan, että peliriippuvuuden oireet ovat ilmiselviä, etenkin jos ihminen pelaa liiallisesti tai pakonomaisesti. On kuitenkin yllättävän yleistä, että oireet jäävät huomaamatta joko pelaajilta itseltään tai pelaajan läheisiltä. Tämä johtuu osittain esimerkiksi siitä syystä, että pelaaja pystyy selittämään pelaamisen tarpeen itselleen, peittäen näin ongelman.

Peliriippuvuuden määritelmät voivat vaihdella ympäri maailmaa ja eri organisaatioilla voi olla eri ajatus siitä, mitä ongelmapelaaminen on. Useimmat ammattilaiset ovat kuitenkin yhtä mieltä tietyistä oireista ja merkeistä. Tässä niistä muutamia esimerkkejä:

- Pelaamisen pakonomainen ajattelu

- Tunne siitä, että on pakko asettaa jatkuvasti uusia panoksia saadakseen jännitystä

- Levottomuutta, mikäli pelaaminen täytyy lopettaa tai sitä täytyy vähentää

- Pelaaminen ongelmien pakenemisen tai ahdistuksen välttämisen vuoksi

- Pyrkiminen kattamaan tappiot voitoilla

- Valehtelu pelaamisen suhteen

- Pelaamisen rahoittaminen laittomilla aktiviteeteilla tai läheisten avulla

- Ihmissuhteiden kärsiminen pelaamisen takia

- Pelaamista ei pysty lopettamaan

Yksilöllä ei tarvitse olla kaikkia näitä oireita, jotta hänen voidaan todeta olevan peliaddikti. Patologisella pelaajalla on yleensä viisi tai enemmän näistä oireista. Mikäli tunnistat osan näistä oireista itselläsi tai läheiselläsi, voi olla syytä miettiä omaa tai läheisen pelaamista tarkemmin. Vain ammattitaitoinen lääkäri osaa diagnosoida ongelmapelaamisen, joten mikäli epäilet peliriippuvuutta, on syytä kääntyä ammattilaisen puoleen.

Pelaamisen negatiiviset vaikutukset

Osa pelaamisen negatiivisista vaikutuksista on hyvin selkeitä, kun taas osa niistä voi olla hieman yllättäviäkin. Ensinnäkin jatkuva pelaaminen saattaa aiheuttaa vakaviakin taloudellisia ongelmia. Pakonomaisesti pelaava ihminen saattaa nopeasti joutua suuriin velkoihin ja pahimmassa tapauksessa ihminen voi menettää omaisuutensa, talonsa ja joutua laatimaan velkajärjestelyitä, jotka taas vaikuttavat vielä pitkään sen jälkeenkin, kun ongelmapelaamisen hoito on alkanut. Pahimmassa tapauksessa taloudelliset ongelmat saattavat ajaa ihmisen siihen tilanteeseen, että he turvautuvat rikolliseen toimintaan rahoittaakseen pelaamisen.

Yksi tärkeimmistä asioista, joka tulee tiedostaa ongelmapelaamisen tunnistamisessa, on henkilön psyykkinen rasitus, jonka peliaddiktio voi aiheuttaa. Riippuvuus voi ajaa ihmisen sellaiseen tilaan, että se voi hyvinkin vaikuttaa tärkeisiin ihmissuhteisiin ystävien tai perheen kanssa tai vaarantaa ihmisen työpaikan tai uran. Pakonomainen pelaaminen voi johtaa jopa masennukseen tai itsemurhaan.

Henkilön rahapeliriippuvuus voi vaikuttaa myös siitä kärsivän henkilön läheisiin. Tilastojen mukaan ongelmapelaajan perheissä nähdään myös enemmän väkivaltaa. Edes lapset, jotka eivät suoranaisesti kärsi vanhempien peliongelmista, saattavat myöhemmällä iällä kärsiä erilaisista ongelmista, kuten masennus, päihteiden käyttö tai käyttäytymishäiriöt.

Ongelmapelaamisen hoito

Peliongelman hoitoa varten on kehitelty monenlaisia eri menetelmiä. Ei ole olemassa yhtä tiettyä keinoa, joka sopisi kaikille peliongelmista kärsiville. Kaikista tehokkain keino peliriippuvuuden hoidossa vaikuttaa olevan psykoterapia ja yhdessä ammattilaisten kanssa riippuvuudesta on todella mahdollisuus päästä eroon, sillä onnistumisprosentti on suhteellisen korkea ja käytökseen voidaan psykoterapian avulla vaikuttaa hyvinkin tehokkaasti. Yksi syy psykoterapian tehoon on myös se, että suurimmalla osalla heistä, jotka kärsivät peliriippuvuudesta, on ongelman takana psyykkisiä ongelmia. Tämä tarkoittaa sitä, että riippuvuuden hoidon lisäksi psykiatri osaa avustaa muiden mielenterveydellisten ongelmien kanssa.

Suomessa toimii useita eri organisaatioita, joihin voi ottaa yhteyttä, mikäli tarvitsee itse apua pelaamisen kanssa tai haluaa auttaa läheistään. Löydät myös paljon hyödyllistä tietoa peliriippuvuudesta. Suomessa apua tarjoaa Peluuri, jonka toiminta on valtakunnallista:

Peluuri

Verkko-osoite: www.peluuri.fi

Puhelin: 0800 100 101

Sähköposti: peluuri@peluuri.fi